24 órás távfelügyelet

Vagyonvédelmi rendszereit a nap 24 órájában folyamatosan felügyeljük. Diszpécserközpontunk munkatársai az Ön rendszerének ellenőrző és riasztójelzései alapján, meghatározott cselekvési terv szerint végzik feladatukat és irányítják kivonuló szolgálatunkat. Riasztás esetén azonnal értesítjük Önt, és igény szerint értesítjük az illetékes hatóságokat. Szolgáltatásainknak az alapját a különböző behatolás-, támadás- tűz- és co-jelzések, valamint a helyi rendszerek állapotát ellenőrző jelzések (életjel) fogadása és a jelzéseknek megfelelő intézkedések (értesítés, kivonulás stb.) végrehajtása képezi. Rendszerünk háromféleképpen működik, telefonvonalon, GSM rendszeren, URH rádión vagy kombinálva.

GSM / GPRS alapszolgáltatás

A telepített riasztórendszer mellett egy GSM/GPRS kommunikátor kerül telepítésre, melynek segítségével megvalósul a GSM/GPRS átjelzés. A jelzések továbbítása a távfelügyeleti központra kizárólag GSM/GPRS kommunikációval történik, melyekre a diszpécserek végrehajtják, a megfelelő intézkedéseket. A jelzések átvitele GSM/GPRS forgalmat generál, melynek díja az Előfizetőt terheli. Amennyiben a SIM kártya a Szolgáltató tulajdonában van, ez a díj a mellékelt díjtáblázat szerinti átalánydíjként kerül számlázásra.

URH rádiós távfelügyelet

A riasztórendszerhez csatlakoztatott rádiós adó-vevő nyújt abszolút megoldást a távfelügyeleti rendszerben. Sok helyen még hiányzik a telefonhálózat, vagy telítettek és új állomás nem létesíthető. Ilynek, pl. a nyaralókörzetek, tanyák, üzletsorok, garázsok, melyek viszont a bűnözők kedvelt helyszínei.

A rádiós rendszer előnye

  • saját rendszerű (ezért függetlenül működik a vezetékes, vagy mobil telefonhálózatoktól)
  • a jelátvitel azonnali (kevesebb, mint 2 másodperc alatt zajlik le)
  • a rádiós rendszer bármely riasztóhoz csatlakoztatható
  • a riasztó és a távfelügyeleti központ között folyamatos kommunikáció biztosított (életjel), melynek hiánya esetén a központ azonnal jelez.
  • nemcsak hagyományos biztonságtechnikai célra alkalmazható, más eszközökkel összekapcsolva is használható, pl.:felügyelet nélkül üzemelő berendezések hibajelzésére (hűtőházak, szivattyúk, gépházak, stb.)
  • díjtalan átjelzést biztosít, ezért a havi távfelügyeleti díjon felül nincs többletköltsége.

Az URH+GPRS párhuzamos alkalmazása nyújt 99% átjelzés!

JELZÉSEK TÍPUSAI

Behatolás jelzés: Illetéktelen behatolás esetén a diszpécserközpontba küldött riasztás jelzés.

Tűzjelzés: A diszpécserközpont a riasztórendszer részét képező füstérzékelők segítségével képes tűzjelzések fogadására is, akkor is, ha a riasztórendszer nyugalmi állapotban van.

Nyitás-zárás jelzéseinek naplózása: a riasztóközpontok ki- és bekapcsolás jelzéseinek listázása igény szerint.

Intervallumfigyelés: lehetőség van arra, hogy ha egy megadott időpontig nem történik meg a védendő hely zárása vagy a megadott időponton túl nyitás történik, akkor diszpécsereink értesítik a megadott személyeket.

Rendszerállapot távfelügyelete: a különböző rendszerelemek állapotjelzéseinek (telefonvonal figyelés, hálózati tápellátás figyelés, állapotváltozás) fogadása és az ezekre történő meghatározott intézkedések.

Utólagos jelentés: a rendszerek jelzéseinek (nyitás-zárás) utólagos nyomtatott formában történő kigyűjtése.

Támadásjelzés: Közvetlen támadás esetén, a személyes biztonság érdekében lehetősége van a riasztási jel továbbítására a helyszínen lévő sziréna megszólalása nélkül, a pánikgomb megnyomásával.

Zónakövetés: A riasztórendszer felszerelése során a védett ingatlant különböző szempontok szerint területekre osztják, így lehetőség van arra, hogy egy adott területre telepített érzékelő jelzésére azonosítani lehet a behatolás helyét és követni az elkövető további mozgását.

Kényszerített kikapcsolás: Abban az esetben, ha a riasztórendszer nyitása kényszerítés útján történik, akkor lehetőség van egy speciális kód használatára, amiből a diszpécserközpontban tudják, hogy a riasztó kezelőt támadás érte. Ilyenkor a helyszínen a riasztórendszer szirénája nem szólal meg, de a diszpécserszolgálat a beérkezett jelzés alapján intézkedni tud.

Szabotázsjelzés: A riasztórendszerek nyugalmi állapotukban is érzékelik s felszerelt eszközök és vezetékek rongálását, így ezeket a jeleket is azonnal küldik a távfelügyeleti központ felé.

Állapotjelzés: A diszpécserszolgálat a riasztórendszer működéséről, felmerülő műszaki hibákról értesül ezekből a jelekből (hálózati feszültség kimaradása, akkumulátor állapota.)

Életjelzés: A riasztórendszer által állandó időszakonként küldött életjel.

Szén-monoxid: A diszpécserközpont a riasztórendszer részét képező szén-monoxidérzékelők segítségével képes co-jelzések fogadására is, akkor is, ha a riasztórendszer nyugalmi (nem élesített) állapotban van.

A KIVONULÓ SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

A kivonuló szolgálat a védett objektumból érkező, a távfelügyeleti központ által regisztrált jelzés alapján, a jelzésnek a távfelügyeleti központba történő beérkezésétől, számított maximum 10 percen belül az objektumhoz kiérkezik.

A kivonuló szolgálat megérkezést követően megkezdi a birtokháborítás illetve azzal összefüggő károkozás megszakítását, illetve a további károkozás elhárítását célzó helyszíni intézkedést, a speciális jogszabályokban meghatározottak szerint. A jogosultan az objektumban tartózkodók esetében, annak igazolására a riasztás lemondó kód szolgál, melyet a diszpécser központnak kell telefonon bemondani. A diszpécser központ ennek megfelelően ad utasítást a kivonuló szolgálatnak. Amennyiben a kivonuló szolgálat a kár megelőzésére, illetve elhárítására szolgáló intézkedéseit a helyszínen fennálló ok miatt nem képes ellátni, úgy a helyszín biztonsági szempontból megfelelő átadásáig biztosítja azt.

Amennyiben a kivonuló szolgálat rendkívüli eseményre (pl. bűncselekmény, tűz, co, stb.) utaló körülményt a helyszínen nem állapít meg, kivizsgálja az Előfizető, illetve annak értesített képviselője jelenlétében a riasztás okát és körülményeit. Az Előfizető telefonon jelezheti, hogy sem ő sem képviselője a helyszínen nem kíván megjelenni, ebben az esetben a kivonuló szolgálat a riasztás okát kivizsgálja. Előfizetőt, illetve képviselőjét diszpécser értesíti az eredményről. Indokolatlan kivonulás minden olyan kivonulás, ami mögött nem áll bűncselekmény, illetve annak kísérlete. Ezen felül Előfizető jogosult a riasztást annak bekövetkeztét követő 3 perc belül lemondó kóddal lemondani. Ebben az esetben a Szolgáltató nem számítja fel az indokolatlan kivonulási díját. Amennyiben az Előfizető a megadott határidőn túl mondja le a riasztást, a Szolgáltató jogosult az indokolatlan kivonulás díját kiszámlázni. Szolgáltató a rendszer távfelügyeletre történő csatlakoztatását követő 30 napon belül bekövetkezett indokolatlan kivonulás díját nem számlázza.

A levonulást követően Szolgáltató a védett objektumban - külső ellenőrzéssel nem megállapítható módon - okozott károkért nem vállal felelősséget.

Vegye fel velünk a kapcsolatot

Szakértőnk ingyenes helyszíni felmérés után segít Önnek megtalálni az ideális megoldást

Telefon

+36(70)4517744

E-mail

xvikbsz@gmail.com